E小说 > 武侠小说 > 杀剑诀 > 第170章 第四方势力
    翌日正午,两匹快马在朝天阙门前戛然而止,马上之人皆气宇轩昂。一人谦谦君子,温润如玉,正是天剑山庄少庄主柳若白。另一人洒脱不羁,放浪形骸,正是华山弟子独孤风。二人翻身下马,无需通禀,径直进入朝天阙。

    曾并肩作战、生死与共,再相见时,激动之情不言而喻。

    燕山将柳若白与独孤风迎入正厅,各自落座。

    一阵寒暄后,进入正题。

    柳若白沉声道:“燕兄弟在信中提及千年毒尸与幽冥鬼爪,不知具体情形如何?”

    燕山正色道:“五年前,千年毒尸被上清太平宫掌教李若愚前辈所擒,一直关在其闭关之地。不久前,天道宗宗主李锦山亲赴终南山。此时,千年毒尸已落入天道宗手中。毋庸置疑,其中必有隐情。正是因为此事,李若愚前辈死于鬼王丹与幽冥鬼爪。如此看来,天道宗与幽冥鬼府关系密切。”

    独孤风沉吟道:“当年,我被幽冥鬼爪所伤,但我们剿灭幽冥鬼府时,并未发现有人施展幽冥鬼爪,甚是可疑。”

    燕山微微点头,沉声道:“若我所料不差,那些人只是弃卒而已,灰衫老者自杀而亡也只是欲盖弥彰。其实,幽冥鬼府关键人物一直隐藏在上清太平宫之中。”

    柳若白淡淡道:“幽冥鬼府门人弟子出现时无声无息,消失时无影无踪,若非另有身份掩饰,不可能做到如此神出鬼没。”

    燕山接口道:“还有,李若愚前辈武学修为高深莫测,下毒,突袭,只有前辈绝对信任之人才能做到。”

    独孤风微微点头,随口问道:“燕兄弟,你有什么打算?”

    燕山沉声道:“开启秦国武库,揭开地宫之谜,或许一切就会水落石出。两位兄弟可愿同往?”

    独孤风欣然点头。

    柳若白淡笑道:“当然。”

    一个时辰后,燕山、柳若白、独孤风、蒙甜与石破天一行五人打马离开朝天阙,直奔长安城而去。

    长安城,将军府,故人久别重逢,把酒言欢、酣畅淋漓的情景仍历历在目。

    位高权重也好,当世人杰也罢,情到深处,眼眶中都隐隐有泪光闪动。

    完颜雪儿望着燕山,苦笑道:“燕小弟,你没死真好。”

    特别的称呼,别样的问候,倍感亲切。

    不久后,完颜洪烈、完颜亮、完颜雪儿、燕山、柳若白、独孤风、蒙甜与石破天进入正厅,依次而坐。

    燕山将那柄锈迹斑斑的长剑放在桌上,淡笑道:“上古神兵湛卢在此,燕山如约而至。”

    完颜洪烈笑着道:“这柄剑燕兄弟不必交给我了。”

    燕山随口问道:“这是为何?”

    完颜洪烈答道:“如今朝天阙蓬勃发展、高手如云,燕兄弟完全可以凭借这柄剑成为第四方势力,共同开启秦国武库。”

    燕山轻叹道:“燕山心里清楚,朝天阙发展虽快,却远不能与天道宗相提并论,更何况金国与南宋。”

    完颜洪烈沉声道:“开启秦国武库,揭开地宫之谜,这一路充满未知,生死难料。如此形势之下,我愿与燕兄弟并肩作战,不分彼此。”

    泪光闪动,燕山心潮起伏,朗声道:“完颜将军如此厚爱,燕山受宠若惊。既然如此,那就依完颜将军所言。”

    (本章完)

    

温馨提示:方向键左右(← →)前后翻页,上下(↑ ↓)上下滚用, 回车键:返回列表

投推荐票 上一章章节目录下一章 加入书签 报错欠更